algemeen

 • Algemene voorwaarden verkoop
 • Handleiding digitaal wedstrijdsformulier
 • Huishoudelijk reglement Basketbal Vlaanderen 01/01/2020
 • Medische Fiche 2022-2023
  vanaf seizoen 2022-2023 zal een jaarlijkse medische keuring niet meer verplicht zijn. Dit wordt vervangen door een periodieke medische keuring.

  Concreet voor seizoen 2022-2023

  Alle spelers geboren in 2008 en 2004 zijn verplicht om een (sport)medische keuring, bij een sport- of huisarts uit te laten voeren voor aanvang van de competitie 2022-2023. Dit attest is 4 seizoenen ( seizoen 2022-2023 + 3 volgende seizoenen) geldig. Einddatum 30 juni 2026.

  Alle spelers en scheidsrechters die buiten deze geboortejaren vallen én die reeds in seizoen 2021-2022 een medisch attest hebben opgestuurd moeten zich niet opnieuw medisch laten keuren voor seizoen 2022-2023. Hun medisch attest wordt automatisch verlengd en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.

  Alle spelers van geboortejaar 2009 en jonger : hun medisch attest wordt automatisch verlengd tot en met de U14-categorie en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.
  Alle spelers en scheidsrechters van geboortejaar 2003 en ouder : hun medisch attest wordt automatisch verlengd met 3 seizoenen met einddatum 30 juni 2025 en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.

  Spelers, scheidsrechters en nieuwe leden die tijdens het seizoen 2021-2022 geen medisch attest hebben opgestuurd, moeten, voor ze kunnen deelnemen aan een resultaatgebonden wedstrijd, een (sport)medische keuring ondergaan en het attest van deze keuring naar ons opsturen voor aanvang van het seizoen ! De geldigheidsduur valt dan samen met de vooropgestelde cohorten.